Home

Bbc bitesize cymraeg ca3

Mae Cyfnod Allweddol 3 yn cynrychioli'r tair blynedd cyntaf yn addysg ysgolion uwchradd Cymru, ar gyfer disgyblion 11-14 blwydd oed CA3 Cymraeg Ail laith learning resources for adults, children, parents and teachers organised by topic CA3 Mathemateg learning resources for adults, children, parents and teachers organised by topic

The BBC is not responsible for the content of external sites. Read about our approach to external linking. CA3 Cymraeg Ysgrifennu learning resources for adults, children, parents and teachers Cymraeg. Mae sgiliau Cymraeg yn cynnwys siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Part of. Learn & revise

CA3 - Wales - BBC Bitesiz

 1. bbc.co.uk/bitesize © BBC CA3 Cymraeg - Treiglad llaes Gweithgaredd 2 Atebion Mae'r llythrennau mewn print bras yn treiglo'n llaes. 1
 2. bbc.co.uk/bitesize © BBC CA3 Cymraeg - Y ffurf amhersonol Gweithgaredd 3 Atebion Brawddeg anghywir Brawddeg gywir Rheswm 1. Taflwyd bysgodyn yn ôl i'r afon a
 3. bbc.co.uk/bitesize © BBC CA3 Cymraeg - Ysgrifennu dyddiadur Gweithgaredd 1 Atebion Berfau'r Presennol • Mae'r Nadolig drosodd am flwyddyn arall. • 'Dwi.
 4. Gwaith ar gyfer disgyblion CA3 Cymraeg TASGAU AR GYFER CA3 I GYD ~ Cwblhau ymarferion yn eu hunedau gramadeg a darllen nofelau Cymraeg. Blwyddyn 7 ~ Cyfathrebu Ysgrifennu araith yn mynegi barn ar dechnoleg (Asesiad Ysgrifennu Ffurfiol). Dylent ddewis un or testunau isod: Mae ffonau symudol yn boen yn ein cymdeithas
 5. bbc.co.uk/bitesize © BBC CA3 Cymraeg - Treiglad meddal: enwau Gweithgaredd 1 Atebion Brawddeg wreiddiol Cywir / anghywir Sylwadau 1 Roedd pawb yn siarad am y cerdd.

bbc.co.uk/bitesize © BBC CA3 Cymraeg - Treiglad llaes Gweithgaredd 1 Atebion Mae'r llythrennau mewn print bras yn treiglo'n llaes. Roedd ei thŷ yn fawr.t>t bbc.co.uk/bitesize © BBC CA3 Cymraeg - Y ffurf amhersonol Gweithgaredd 2 Atebion Berfenw Ffurf amhersonol (gorffennol) • cael cafwyd • rhoi rhoddwyd • agor. bbc.co.uk/bitesize © BBC CA3 Cymraeg - Chwedl Pwyll Pendefig Dyfed Gweithgaredd 2 Mae'r camgymeriadau mewn print bras 1 Gwelodd pwyll yn syth ei fod wedi gwneud. BBC Bitesize: Gwersi dyddiol y Cyfnod Sylfaen; Blociau Adeiladu: Cynhwysiad yn y Cyfnod Sylfaen; BBC Bitesize - Y Cyfnod Sylfaen Cymraeg Ail Iaith; Cynllunio ein Cymru - Adnoddau ar gyfer ysgolion uwchradd; Perthynas Iach (CA3 - Blwyddyn 9) BBC Bitesize - Testunau Cymraeg y Cyfnod Sylfaen; Cynllunio ein Cymru - Adnoddau Cynradd; Codau QR yn.

11°. 51°. , Wind speed 16 mph 25 km/h NE 16 mph 25 km/h North Easterly. Light rain showers and a moderate breeze. Saturday 26th June. Sat 26th Chwilio'r cyrsiau: Hepgor Navigation. Navigatio Trosedd A Chosb. Cymraeg | English. Y mae cronfa ddata Trosedd a Chosb yn cynnwys data am droseddau, troseddwyr, a chosb sydd ar gael ymhlith ffeiliau carchar Llys y Sesiwn Fawr yng Nghymru o 1730 hyd diddymu'r llys ym 1830. Gallai'r llys wrando ar bob math o achosion o fân ladrata hyd at deyrnfradwriaeth Chwedlau Cymru Enw : ____ D&Th TGAU - Deunyddiau Gwrthiannol / D&T GCSE - Resistant Materials. Chwilio'r cyrsiau: Hepgor Navigatio

CA3 Cymraeg Ail laith - Wales - BBC Bitesiz

BBC Bitesize: Cymraeg ail iaith-CA2. BBC Bitesize: Cymraeg ail iaith - CA3. Gwasanaeth plant sy'n dysgu ffilmiau Cymraeg. I'ch helpu chi i ddechrau dysgu Cymraeg, dyma rai o blant aelodau'r Lluoedd Arfog o Ysgol Gynradd y Tywyn yn Ynys Môn yn dweud rhai geiriau ac ymadroddion cyffredin yn Gymraeg Y cynnwys Cymraeg gorau ar wefan BBC Cymru. Published. 23 Hydref 2020. Yn ogystal â holl gynnwys newyddion a chyfredol Cymru Fyw, mae 'na wledd o wefannau eraill yn Gymraeg gan BBC Cymru. O Bitesize i BBC iPlayer, mwynhewch y gorau o gynnwys ar-lein BBC Cymru yn Gymraeg

Moodle YSTJ: CA4. Categoriau'r cwrs: Miscellaneous Staff Adeiladwaith / Construction Adeiladwaith / Construction / CA4 Addysg Gorfforol / Physical Education Addysg Gorfforol / Physical Education / CA4 Addysg Grefyddol / Religious Education Addysg Grefyddol / Religious Education / CA3 Addysg Grefyddol / Religious Education / CA4 Addysg Grefyddol. BBC Bitesize - Algorithmau CA3. Gwybodaeth am astudiaeth Algorithmau o fewn gwersi Cyfrifiadureg. RHYBUDD: Dolen ar gyfer gwefan allanol yw hwn, ac nid yw STEM Gogledd yn gyfrifol am ei chynnwys Bitesize - CA3 Cymraeg BBC Cymru dysgu - Dysgu Cymraeg Theatr Iolo Creu Cerdd i Garfan Pêl Droed Cymru AMAM Taith i'r Llyfrgell... o adref Meddwl ymlaen i Rhifyn 2 Newyddlen y Gymraeg fel pwnc (Uwchradd): Ffocws Rhifyn 2 fydd Darllen. Er mwyn cefnogi disgyblion i allu gweithio o bell pa nofelau Cymraeg hoffec

Cymraeg ‎(cy)‎ English ‎(en)‎ Croeso i mathemateg.com. Adnoddau mathemateg 11-18. Adnoddau Adolygu CA3. Blynyddoedd 7-9. Adnoddau Adolygu TGAU. Rhifedd a Mathemateg. Adnoddau Lefel A. Unedau 1-4, Unedau 1-6 Pellach. Dolenni. Hepgor Calendr CBAC yw'r darparwr cymwysterau mwyaf i ysgolion, colegau chweched dosbarth a cholegau addysg bellach ar draws Cymru, gan gynnig cymwysterau gwerthfawr sy'n addas ar gyfer ystod o alluoedd. Mae pob un o'n cymwysterau wedi'u llunio i ysgogi myfyrwyr a'u cymhwyso ar gyfer y cam nesaf yn eu bywydau Digital Learning for Wales. Curriculum for Wales 2008 Professional developmen

CA3 Mathemateg - Wales - BBC Bitesiz

Next Activity Cwis ar gysgodion - cyswllt a safle BBC Tacteg. Neidio i.. Compendiwm Gwefannau / Dysgu o bell defnyddiol Useful Websites / Distance Learning Compendium Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Cyffredinol / General • CBAC / WJE Moodle YSTJ: CA3. Categoriau'r cwrs: Miscellaneous Staff Adeiladwaith / Construction Adeiladwaith / Construction / CA4 Addysg Gorfforol / Physical Education Addysg Gorfforol / Physical Education / CA4 Addysg Grefyddol / Religious Education Addysg Grefyddol / Religious Education / CA3 Addysg Grefyddol / Religious Education / CA4 Addysg Grefyddol. Archif Hen Bapurau Arholiad 2012-2016 Ffolder. Os ydych eisiau cwblhau mwy o bapurau arholiad, yna ceisiwch y rhai yn y ffolder yma. Dylech gofio, fodd bynnag, mai papurau ar gyfer yr hen gwrs TGAU yw'r rhain. Mae hyn yn golygu bydd cwestiynau yn y papurau yma ar destunau na fydd yn ymddangos yn yr arholiad rhifedd. Atebion Hen Bapurau Arholiad

Ysgrifennu - CA3 Cymraeg - BBC Bitesiz

 1. The Curriculum for Wales and free educational tools and materials. Hwb's new 'live lessons' area contains important guidance and information designed to support practitioners. Help us make our resources easier to find. It's easy to compare our lives to others online. Don't be fooled by the filter
 2. Archif Hen Bapurau Arholiad 2012-2016 Folder. Os ydych eisiau cwblhau mwy o bapurau arholiad, yna ceisiwch y rhai yn y ffolder yma. Dylech gofio, fodd bynnag, mai papurau ar gyfer yr hen gwrs TGAU yw'r rhain. Mae hyn yn golygu bydd cwestiynau yn y papurau yma ar destunau na fydd yn ymddangos yn yr arholiad rhifedd. Atebion Hen Bapurau Arholiad
 3. Cymraeg ‎ (cy)‎ English Owain Glyndŵr - CA3 Hanes - BBC Bitesize. Heriau Darllen Assignment. Mae gwaith ymchwil yn rhan annatod o waith Haneswyr. Dyma esiamplau o waith Haneswyr sydd yn arbenigo ar gyfnod Yr Oesoedd Canol. Beth am daro golwg i weld beth sydd ganddynt i'w ddweud? Previous sectio
 4. Croeso | Dysgu Cymraeg. Dod o hyd i gwrs. Chwilio. Pellter 2 miles 5 miles 10 miles 20 miles 40 miles. Lefel -- Lefel -- Blasu Mynediad Sylfaen Canolradd Uwch Gloywi Oll. Darparwr -- Dewis rhanbarth -- Dysgu Cymraeg Morgannwg Dysgu Cymraeg Caerdydd Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe Dysgu Cymraeg Y Fro Dysgu Cymraeg Gwent Dysgu Cymraeg Sir Benfro.
 5. Here ye, here ye! Beyond presents a selection of KS3 and GCSE History resources for use in class, all of which have stood the test of time and have been developed by our dedicated team of secondary teachers. The following pages contains a range of History resources that reflect the national curriculum, focusing on core topics areas such as
 6. 'Bitesize': Gwefan Adolygu y BBC / BBC Revision Site CA3 / KS3 TGAU / GCSE TGAU (Fersiwn Cymraeg) Hwb Cymru. Clipiau adolygu gan CBAC/Ysgol y Creuddyn Revision clips by WJEC/Ysgol y Creuddyn. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started.
 7. Os ydych eisiau cwblhau mwy o bapurau arholiad, yna ceisiwch y rhai yn y ffolder yma. Dylech gofio, fodd bynnag, mai papurau ar gyfer yr hen gwrs TGAU yw'r rhain. Mae hyn yn golygu bydd cwestiynau yn y papurau yma ar destunau na fydd yn ymddangos yn yr arholiad rhifedd. Atebion Hen Bapurau Arholiad

Cymraeg - BBC Bitesiz

CA3 Cymraeg - Treiglad llaes - Logo of the BB

CA3 Cymraeg Y ffurf amhersonol - Logo of the BB

(Dim newyddion wedi'i bostio eto) Hepgor Navigation. Navigatio Gweld Gwyddoniaeth, ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a'r addysgu o bynciau STEM yng. hafan; calendr; course sections. pwnc+ bl9 english; pwnc+ bl9 ieithoedd modern; pwnc+ bl9 gwyddoniaeth; pwnc+ bl9 mathemateg; pwnc+ bl9 technoleg; pwnc+ bl9 technoleg gwybodaet

Llun Mawrth Mercher Iau Gwener Sadwrn Sul; 1.

CA3 Cymraeg Ysgrifennu dyddiadur - Logo of the BB

Cerddoriaeth ffilm - CA3 Cerddoriaeth - BBC Bitesize

Video: CA3 - BBC Weathe

Rhagfynegi - CA3 Gwyddoniaeth - BBC BitesizeWhat are nouns? - BBC BitesizeArsylwi a mesur - CA3 Gwyddoniaeth - BBC BitesizeCymarebau – CA3 Mathemateg - BBC BitesizePwerau – CA3 Mathemateg - BBC BitesizePerimedr – CA3 Mathemateg - BBC BitesizeBBC Bitesize - CA3 Mathemateg - Siapiau 3D - Revision 1BBC Bitesize - KS1 Science - Muscles, skeletons and